.

2012 Live: Backstage Photos

Rizzle Kicks
Jordan speaking to Simon before Rizzle Kicks take to the stage